APP下载

神算

2014-11-05臧大汉

辽河 2014年10期
关键词:乡邻王五日寇

臧大汉

1941年,晋西北沦陷区某村,早已荒弃的寺庙中,青烟骤起。

有好事者王五探之,见一道袍老叟焚草为香,于寺中打坐。此叟身材修长,白须长髯,双目有神,加之道袍着身,颇有仙人之风。

见来人,老叟摊右手掐指,微笑曰: “来者可是王五?”

王五惊,点头。

老叟又曰: “观汝面相,你家大门朝东,且有老母失明,对否?”

王五瞠目大惊:“真神算也!”跪拜于地。后王五归至村中,向诸乡邻传此。

众乡邻皆去询验,凡乡间琐事,无不准确。

老叟出庙,遍查街道,深入民户,指点一二,无不令乡邻叹服。

老叟之名易盛。

五日后,老叟突告全村乡邻:“据吾日观天象 ,日寇将至!望众乡邻早做打算。”

乡邻深然之,撤之深山,只听村中枪炮轰鸣,日寇大败。

乡邻返,念老叟之恩,到庙中叩谢。

老叟早去,留一臂章于案。臂章上“八路军”字样熠熠生辉!

猜你喜欢

乡邻王五日寇
父亲
不朽的抗联战士
日寇血手又伸到华中来了!
庭院枙子花
抗日战争胜利74周年感赋
没有谁死无葬身之地
看谁会蹭
感恩是根树枝
看谁会蹭
自制石雷抗日的民兵英雄