APP下载

孝母

2022-06-03徐继立

阅读(低年级) 2022年5期
关键词:宋史弟子规

徐继立

(赵zhào善shàn应yìnɡ)母mǔ畏wèi①雷léi,每měi闻wén雷léi则zé披pī衣yī走zǒu其qí所suǒ。尝chánɡ②寒hán夜yè远yuǎn归ɡuī,从cónɡ者zhě将jiānɡ扣kòu门mén,遽jù③止zhǐ之zhī曰yuē:“无wú恐kǒnɡ吾wú母mǔ。”露lù坐zuò达dá明mínɡ,门mén启qǐ而ér后hòu入rù。

——选自《宋史·列传》

①畏:害怕。

②尝:曾经。

③遽:急忙;赶快。

赵zhào善shàn应yìnɡ的de母mǔ亲qīn害hài怕pà打dǎ雷léi,他tā一yì聽tīnɡ到dào雷léi声shēnɡ就jiù会huì穿chuān好hǎo衣yī服fu跑pǎo到dào母mǔ亲qīn房fánɡ间jiān陪péi她tā。赵zhào善shàn应yìnɡ曾cénɡ经jīnɡ在zài一yí个ɡè寒hán冷lěnɡ的de夜yè里lǐ从cónɡ远yuǎn方fānɡ回huí来lái,随suí从cónɡ们men想xiǎnɡ要yào敲qiāo门mén,他tā急jí忙mánɡ阻zǔ止zhǐ说shuō:“不bú要yào吓xià着zhe我wǒ母mǔ亲qīn。”他tā露lù天tiān坐zuò在zài门mén外wài直zhí到dào天tiān亮liànɡ,门mén开kāi后hòu才cái进jìn去qù。

选xuǎn择zé下xià列liè加jiā点diǎn字zì的de正zhènɡ确què含hán义yì,将jiānɡ序xù号hào填tián在zài括kuò号hào里lǐ。

1.每měi闻wén雷léi则zé披pī衣yī走zǒu其qí所suǒ(  )

A.闻wén到dào        B.听tīnɡ到dào       C.听tīnɡ说shuō

2.无wú恐kǒnɡ吾wú母mǔ                      (  )

A.不bú要yào        B.没méi有yǒu       C.不bú论lùn

3.门mén启qǐ而ér后hòu入rù                 (  )

A.启qǐ发fā        B.启qǐ用yònɡ       C.开kāi启qǐ

根ɡēn据jù文wén段duàn大dà意yì,用yònɡ原yuán文wén填tián空kònɡ。

(1)母mǔ亲qīn怕pà雷léi鸣mínɡ,赵zhào善shàn应yìnɡ一yì听tīnɡ到dào雷léi声shēnɡ就jiù会huì                  。

(2)赵zhào善shàn应yìnɡ寒hán夜yè远yuǎn归ɡuī,怕pà惊jīnɡ吓xià母mǔ亲qīn,于yú是shì他tā

弟子规(节选)

父fù母mǔ呼hū,应yìnɡ勿wù缓huǎn。父fù母mǔ命mìnɡ,行xínɡ勿wù懒lǎn。

父fù母mǔ教jiào,须xū敬jìnɡ听tīnɡ。父fù母mǔ责zé,须xū顺shùn承chénɡ。

猜你喜欢

宋史弟子规
弟子规
《宋史·文天祥传》述评
朝鲜王朝正祖君臣的“宋史”认识与《宋史筌》之修撰
《宋史》中的宋代宗族义庄考
弟子规
弟子规
弟子规
《婺书》与《宋史》中的郑刚中传比较研究
晁补之传《宋史》