APP下载

干和湿

2022-05-07

作文周刊·小学一年级版 2022年20期

小xiǎo娃wá娃wɑ,洗xǐ手shǒu帕pà,盆pén中zhōnɡ開kāi朵duǒ“湿shī”莲lián花huā。

捞lāo上shànɡ来lái,晾liànɡ“干ɡān”啦lɑ,莲lián花huā亲qīn他tā小xiǎo脸liǎn颊jiá。