APP下载

游景山咏崇祯帝

2020-07-04王兴贵

东坡赤壁诗词 2020年3期
关键词:悲歌景山萧萧

王兴贵

煤山落照弔斜柯,三百明廷跡不磨。

祚讫运移图已矣,内忧外患叹如何。

宫除月冷宸旒梦,茄鼓风凄鬓发皤。

惕励躬勤无计补,萧萧紫塞起悲歌。

猜你喜欢

悲歌景山萧萧
废园
单恋者的悲歌
楼兰悲歌
风入松
畅游南极之海豹的悲歌
海豹的悲歌
学样
李本本的故事
竹子萧萧
李本本的故事