APP下载

书写要点(十)

2019-08-01

学生天地·小学低年级版 2019年6期
关键词:要点书写

5画huà,三sān个ɡè横hénɡ向xiànɡ笔bǐ画huà之zhī間jiān等děnɡ距jù,中zhōnɡ间jiān的de是shì短duǎn横hénɡ,最zuì后hòu一yì笔bǐ是shì长chánɡ横hénɡ。

猜你喜欢

要点书写
A Teaching Plan —— How to Write a Summary of an Exposition
书写要点(十三)
书写要点(十四)
书写要点(十二)
书写要点(十一)
书写要点
养成书写好习惯
书写春天的“草”
My Story以笔相伴静书写
轻灵中的要点