APP下载

雪景

2019-02-02汤晓霞

阅读(低年级) 2019年12期
关键词:江雪岑参雪景

汤晓霞

天tiān公ɡōnɡ翦jiǎn①水shuǐ,宇yǔ宙zhòu飘piāo花huā。品pǐn之zhī,有yǒu四sì美měi焉yān:落luò地dì无wú声shēnɡ,静jìnɡ也yě;沾zhān衣yī不bù染rǎn,洁jié也yě;高ɡāo下xià平pínɡ均jūn,匀yún也yě;洞dònɡ窗chuānɡ掩yǎn映yìnɡ,明mínɡ也yě。

——选自《明文精选·闲赏》

注释:

①翦:同“剪”。

古文大意:

天tiān公ɡōnɡ用yònɡ剪jiǎn刀dāo修xiū剪jiǎn出chū一yì朵duǒ朵duǒ雪xuě花huā,天tiān空kōnɡ瞬shùn间jiān处chù处chù飞fēi花huā。细xì细xì品pǐn味wèi,雪xuě花huā有yǒu四sì种zhǒnɡ美měi:悄qiǎo然rán落luò地dì,寂jì静jìnɡ无wú声shēnɡ,这zhè是shì静jìnɡ;轻qīnɡ轻qīnɡ沾zhān在zài衣yī服fu上shànɡ,丝sī毫háo不bù染rǎn,这zhè是shì洁jié;从cónɡ高ɡāo处chù落luò下xià,不bù疏shū不bú密mì,这zhè是shì匀yún;往wǎnɡ窗chuānɡ外wài看kàn去qù,茫mánɡ茫mánɡ一yí片piàn,相xiānɡ互hù掩yǎn映yìnɡ,这zhè是shì明mínɡ。

填一填:

雪xuě花huā有yǒu四sì美měi:

落luò地dì无wú声shēnɡ为wéi_________之zhī美měi,沾zhān衣yī不bù染rǎn为wéi_________之zhī美měi,

高ɡāo下xià平pínɡ均jūn为wéi_________之zhī美měi,洞dònɡ窗chuānɡ掩yǎn映yìnɡ为wéi_________之zhī美měi。

读一读:

孤ɡū舟zhōu蓑suō笠lì翁wēnɡ,独dú钓diào寒hán江jiānɡ雪xuě。

(〔唐〕柳宗元   《江雪》)

忽hū如rú一yí夜yè春chūn风fēnɡ来lái,千qiān树shù万wàn树shù梨lí花huā开kāi。

(〔唐〕岑参   《白雪歌送武判官归京》)

寫一写:

小xiǎo朋pénɡ友you,大dà雪xuě过ɡuò后hòu,你nǐ一yí定dìnɡ堆duī过ɡuò雪xuě人rén,打dǎ过ɡuò雪xuě仗zhànɡ吧bɑ,当dānɡ时shí的de情qínɡ景jǐnɡ一yí定dìnɡ很hěn有yǒu趣qù。写xiě一yi写xiě,记jì录lù下xià美měi好hǎo的de瞬shùn间jiān吧bɑ!

猜你喜欢

江雪岑参雪景
《大坂山雪景》《高原平湖》
江雪
Artist Prints Charms of West Lake
山房春事(其二)
又恨又爱是岑参
雪夜遇熊
江雪
又爱又恨是岑参