APP下载

大树

2019-01-13

小天使·一年级语数英综合 2019年11期
关键词:大树

一yì棵kē棵kē茂mào盛shènɡ的de大dà树shù

就jiù像xiànɡ

一yì本běn本běn厚hòu厚hòu的de书shū

每měi片piàn树shù叶yè上shànɡ都dōu写xiě著zhe

美měi丽lì的de童tónɡ话huà故ɡù事shi

风fēnɡr儿常chánɡ常chánɡ跑pǎo过ɡuò来lái

翻fān来lái覆fù去qù地de看kàn

猜你喜欢

大树
大树的日常
大树的日常
大树的日常
大树的日常
大树的日常
大树
大树澡
长满胡子的大树
大树的梦
大树