APP下载

虎大王

2018-06-22

小天使·一年级语数英综合 2018年6期
关键词:大王

虎hǔ大dà王wánɡ,拎līn上shànɡ雞jī,高ɡāo高ɡāo兴xìnɡ兴xìnɡ串chuàn邻lín居jū。

一yí串chuàn串chuàn到dào小xiǎo熊xiónɡ家jiā,小xiǎo熊xiónɡ咣ɡuānɡ当dānɡ把bǎ门mén闭bì;

一yí串chuàn串chuàn到dào山shān羊yánɡ家jiā,山shān羊yánɡ唰shuā唰shuā钻zuān草cǎo地dì。

虎hǔ大dà王wánɡ,挠náo头tóu皮pí,为wèi啥shá邻lín居jū都dōu不bù理lǐ。

猜你喜欢

大王
四个漫画
发明大王爱迪生
发明大王爱迪生
大王的生日礼物
破烂大王不好当
不怕痛大王
大王级难题悬赏求解
家电大王(下)
家电大王(上)