APP下载

诵读经典

2018-05-17木子

学生天地·小学低年级版 2018年3期
关键词:木子

木子

家jiā对duì国ɡuó,治zhì对duì安ān。地dì主zhǔ对duì天tiān官ɡuān。坎kǎn男nán对duì离lí女nǚ,周zhōu诰ɡào对duì殷yīn盘pán。三sān三sān暖nuǎn,九jiǔ九jiǔ寒hán。杜dù撰zhuàn对duì包bāo弹tán。古ɡǔ壁bì蛩qiónɡ声shēnɡ匝zā,闲xián亭tínɡ鹤hè影yǐnɡ单dān。燕yàn出chū帘lián边biān春chūn寂jì寂jì,莺yīnɡ闻wén枕zhěn上shànɡ漏lòu珊shān珊shān。池chí柳liǔ烟yān飘piāo,日rì夕xī郎lánɡ归ɡuī青qīnɡ琐suǒ闼tà;砌qì花huā雨yǔ过ɡuò,月yuè明mínɡ人rén倚yǐ玉yù阑lán干ɡān。

肥féi对duì瘦shòu,窄zhǎi对duì宽kuān。黄huánɡ犬quǎn对duì青qīnɡ鸾luán。指zhǐ环huán对duì腰yāo带dài,洗xǐ钵bō对duì投tóu竿ɡān。诛zhū佞nìnɡ剑jiàn,进jìn贤xián冠ɡuān。画huà栋dònɡ对duì雕diāo栏lán。双shuānɡ垂chuí白bái玉yù箸zhù,九jiǔ转zhuǎn紫zǐ金jīn丹dān。陕shǎn右yòu棠tánɡ高ɡāo怀huái召shào伯bó,河hé南nán花huā满mǎn忆yì潘pān安ān。陌mò上shànɡ芳fānɡ春chūn,弱ruò柳liǔ当dānɡ风fēnɡ披pī彩cǎi线xiàn;池chí中zhōnɡ清qīnɡ晓xiǎo,碧bì荷hé承chénɡ露lù捧pěnɡ珠zhū盘pán。

行xínɡ对duì卧wò,听tīnɡ对duì看kàn。鹿lù洞dònɡ对duì鱼yú滩tān。蛟jiāo腾ténɡ对duì豹bào变biàn,虎hǔ踞jù對duì龙lónɡ蟠pán。风fēnɡ凛lǐn凛lǐn,雪xuě漫màn漫màn。手shǒu辣là对duì心xīn酸suān。莺yīnɡ莺yīnɡ对duì燕yàn燕yàn,小xiǎo小xiǎo对duì端duān端duān。蓝lán水shuǐ远yuǎn从cónɡ千qiān涧jiàn落luò,玉yù山shān高ɡāo并bìnɡ两liǎnɡ峰fēnɡ寒hán。至zhì圣shènɡ不bù凡fán,嬉xī戏xì六liù龄línɡ陈chén俎zǔ豆dòu;老lǎo莱lái大dà孝xiào,承chénɡ欢huān七qī衮ɡǔn舞wǔ斑bān斓lán。

猜你喜欢

木子
Happy New Yearby Erick Ritchie