APP下载

燕子

2018-05-14于永涛

阅读(低年级) 2018年3期
关键词:燕子

于永涛

燕yàn子zi是shì一yì把bà剪jiǎn刀dāo

到dào處chù剪jiǎn啊ɑ剪jiǎn

把bǎ一yì缕lǚ缕lǚ阳yánɡ光ɡuānɡ都dōu剪jiǎn断duàn了le

剪jiǎn断duàn了le的de阳yánɡ光ɡuānɡ

落luò在zài树shù上shɑnɡ暖nuǎn暖nuǎn的de

落luò在zài路lù上shɑnɡ亮liànɡ亮liànɡ的de

调tiáo皮pí的de燕yàn子zi把bǎ天tiān空kōnɡ也yě剪jiǎn漏lòu了le

雨yǔ水shuǐ从cónɡ天tiān空kōnɡ

淅xī沥lī沥lī落luò下xiɑ来lɑi

花huā草cǎo树shù木mù咕ɡū咚dōnɡ咕ɡū咚dōnɡ

欢huān快kuài地de喝hē起qi来lɑi

慢màn慢màn地de变biàn绿lǜ了le

猜你喜欢

燕子
燕子建新家
燕子
燕子闹笑话
燕子叫
燕子
燕子飞
燕子和喜鹊
燕子和麻雀
为什么说“燕子低飞要下雨”
燕子一家