APP下载

诵读经典

2018-05-13木子

学生天地·小学低年级版 2018年2期
关键词:木子

木子

言yán对duì笑xiào,绩jì对duì勋xūn。鹿lù豕shǐ对duì羊yánɡ羵fén。星xīnɡ冠ɡuān对duì月yuè扇shàn,把bǎ袂mèi对duì书shū裙qún。汤tānɡ事shì葛ɡě,说yuè兴xīnɡ殷yīn。萝luó月yuè对duì松sōnɡ云yún。西xī池chí青qīnɡ鸟niǎo使shǐ,北běi塞sài黑hēi鸦yā军jūn。文wén武wǔ成chénɡ康kānɡ为wéi一yí代dài,魏wèi吴wú蜀shǔ汉hàn定dìnɡ三sān分fēn。桂ɡuì苑yuàn秋qiū宵xiāo,明mínɡ月yuè三sān杯bēi邀yāo曲qǔ客kè;松sōnɡ亭tínɡ夏xià日rì,薰xūn風fēnɡ一yì曲qǔ奏zòu桐tónɡ君jūn。

卑bēi对duì长zhǎnɡ,季jì对duì昆kūn。永yǒnɡ巷xiànɡ对duì长chánɡ门mén。山shān亭tínɡ对duì水shuǐ阁ɡé,旅lǚ舍shè对duì军jūn屯tún。扬yánɡ子zǐ渡dù,谢xiè公ɡōnɡ墩dūn。德dé重zhònɡ对duì年nián尊zūn。承chénɡ乾qián对duì出chū震zhèn,叠dié坎kǎn对duì重chónɡ坤kūn。志zhì士shì报bào君jūn思sī犬quǎn马mǎ,仁rén王wánɡ养yǎnɡ老lǎo察chá鸡jī豚tún。远yuǎn水shuǐ平pínɡ沙shā,有yǒu客kè泛fàn舟zhōu桃táo叶yè渡dù;斜xié风fēnɡ细xì雨yǔ,何hé人rén携xié榼kē杏xìnɡ花huā村cūn。

君jūn对duì相xiānɡ,祖zǔ对duì孙sūn。夕xī照zhào对duì朝zhāo曛xūn。兰lán台tái对duì桂ɡuì殿diàn,海hǎi岛dǎo对duì山shān村cūn。碑bēi堕duò泪lèi,赋fù招zhāo魂hún。报bào怨yuàn对duì怀huái恩ēn。陵línɡ埋mái金jīn吐tǔ气qì,田tián种zhǒnɡ玉yù生shēnɡ根ɡēn。相xiānɡ府fǔ珠zhū帘lián垂chuí白bái昼zhòu,边biān城chénɡ画huà角jiǎo动dònɡ黄huánɡ昏hūn。枫fēnɡ叶yè半bàn山shān,秋qiū去qù烟yān霞xiá堪kān倚yǐ杖zhànɡ;梨lí花huā满mǎn地dì,夜yè来lái风fēnɡ雨yǔ不bù开kāi门mén。

猜你喜欢

木子
Happy New Yearby Erick Ritchie
诵读经典
笠翁对韵(十)
诵读经典
甜甜蜜蜜心太软
笠翁对韵(七)
笠翁对韵(九)
笠翁对韵(六)
笠翁对韵
笠翁对韵(三)