APP下载

笠翁对韵(九)

2017-12-12木子

学生天地·小学低年级版 2017年11期
关键词:木子

木子

鸣mínɡ对duì吠fèi,泛fàn对duì栖qī。燕yàn语yǔ对duì莺yīnɡ啼tí。珊shān瑚hú对duì玛mǎ瑙nǎo,琥hǔ珀pò对duì玻bō璃li。绛jiànɡ县xiàn老lǎo,伯bó州zhōu犁lí。测cè蠡lí对duì燃rán犀xī。榆yú槐huái堪kān作zuò荫yīn,桃táo李lǐ自zì成chénɡ蹊xī。投tóu巫wū救jiù女nǚ西xī门mén豹bào,赁lìn浣huàn逢fénɡ妻qī百bǎi里lǐ奚xī。阙què里lǐ门mén墙qiánɡ,陋lòu巷xiànɡ规ɡuī模mó原yuán不bú陋lòu;隋suí堤dī基jī址zhǐ,迷mí楼lóu踪zōnɡ迹jì亦yì全quán迷mí。

越yuè对duì赵zhào,楚chǔ对duì齐qí。柳liǔ岸àn对duì桃táo溪xī。纱shā窗chuānɡ对duì绣xiù户hù,画huà阁ɡé对duì香xiānɡ闺ɡuī。修xiū月yuè斧fǔ,上shànɡ天tiān梯tī。蝃dì蝀dōnɡ对duì虹hónɡ霓ní。行xínɡ乐lè游yóu春chūn圃pǔ,工ɡōnɡ谀yú病bìnɡ夏xià畦qí。李lǐ广ɡuǎnɡ不bù封fēnɡ空kōnɡ射shè虎hǔ,魏wèi明mínɡ得dé立lì為wèi存cún麑ní。按àn辔pèi徐xú行xínɡ,细xì柳liǔ功ɡōnɡ成chénɡ劳láo王wánɡ敬jìnɡ;闻wén声shēnɡ稍shāo卧wò,临lín泾jīnɡ名mínɡ震zhèn止zhǐ儿ér啼tí。

门mén对duì户hù,陌mò对duì街jiē。枝zhī叶yè对duì根ɡēn荄ɡāi。斗dòu鸡jī对duì挥huī麈zhǔ,凤fènɡ髻jì对duì鸾luán钗chāi。登dēnɡ楚chǔ岫xiù,渡dù秦qín淮huái。子zǐ犯fàn对duì夫fū差chāi。石shí鼎dǐnɡ龙lónɡ头tóu缩suō,银yín筝zhēnɡ雁yàn翅chì排pái。百bǎi年nián诗shī礼lǐ延yán余yú庆qìnɡ,万wàn里lǐ风fēnɡ云yún入rù壮zhuànɡ怀huái。能nénɡ辨biàn明mínɡ伦lún,死sǐ矣yǐ野yě哉zāi悲bēi季jì路lù;不bù由yóu径jìnɡ窦dòu,生shēnɡ乎hū愚yú也yě有yǒu高ɡāo柴chái。endprint

猜你喜欢

木子
Happy New Yearby Erick Ritchie
无独有偶 曲径通幽