APP下载

字词泡泡堂

2017-06-10

小天使·一年级语数英综合 2017年5期

快kuài看kàn这zhè里lǐ!闪shǎn亮liànɡ星xīnɡ帮bānɡ你nǐ总zǒnɡ结jié了le一yì些xiē容rónɡ易yì混hùn淆xiáo的de字zì,希xī望wànɡ对duì你nǐ的de学xué习xí有yǒu帮bānɡ助zhù哦o!

清:指zhǐ清qīnɡ亮liànɡ,清qīnɡ澈chè。

清qīnɡ澈chè 清qīnɡ水shuǐ 清qīnɡ楚chu

青:指zhǐ顏yán色sè或huò年nián轻qīnɡ。

青qīnɡ草cǎo 青qīnɡ色sè 青qīnɡ年nián