APP下载

笠翁对韵(三)

2017-04-06木子

学生天地·小学低年级版 2017年3期
关键词:木子

木子

繁fán对duì简jiǎn,叠dié对duì重chónɡ。意yì懒lǎn对duì心xīn慵yōnɡ。仙xiān翁wēnɡ对duì释shì伴bàn,道dào范fàn对duì儒rú宗zōnɡ。花huā灼zhuó灼zhuó,草cǎo茸rónɡ茸ronɡ。浪lànɡ蝶dié对duì狂kuánɡ蜂fēnɡ。数shù竿ɡān君jūn子zǐ竹zhú,五wǔ树shù大dà夫fū松sōnɡ。高ɡāo皇huánɡ滅miè项xiànɡ凭pínɡ三sān杰jié,虞yú帝dì承chénɡ尧yáo殛jí四sì凶xiōnɡ。内nèi苑yuàn佳jiā人rén,满mǎn地dì风fēnɡ光ɡuānɡ愁chóu不bú尽jìn;边biān关ɡuān过ɡuò客kè,连lián天tiān烟yān草cǎo憾hàn无wú穷qiónɡ。

奇jī对duì偶ǒu,只zhī对duì双shuānɡ。大dà海hǎi对duì长chánɡ江jiānɡ。金jīn盘pán对duì玉yù盏zhǎn,宝bǎo烛zhú对duì银yín釭ɡānɡ。朱zhū漆qī槛kǎn,碧bì纱shā窗chuānɡ。舞wǔ调diào对duì歌ɡē腔qiānɡ。兴xīnɡ汉hàn推tuī马mǎ武wǔ,谏jiàn夏xià著zhù龙lónɡ逄pánɡ。四sì收shōu列liè国ɡuó群qún王wánɡ伏fú,三sān筑zhù高ɡāo城chénɡ众zhònɡ敌dí降xiánɡ。跨kuà凤fènɡ登dēnɡ台tái,潇xiāo洒sǎ仙xiān姬jī秦qín弄nònɡ玉yù;斩zhǎn蛇shé当dānɡ道dào,英yīnɡ雄xiónɡ天tiān子zǐ汉hàn刘liú邦bānɡ。

摇摇颜yán对duì貌mào,像xiànɡ对duì庞pánɡ。步bù辇niǎn对duì徒tú杠ɡànɡ。停tínɡ针zhēn对duì搁ɡē杼zhù,意yì懒lǎn对duì心xīn降jiànɡ。灯dēnɡ闪shǎn闪shǎn,月yuè幢chuánɡ幢chuánɡ。揽lǎn辔pèi对duì飞fēi艎huánɡ。柳liǔ堤dī驰chí骏jùn马mǎ,花huā院yuàn吠fèi村cūn尨mánɡ。酒jiǔ量liànɡ微wēi酡tuó琼qiónɡ杏xìnɡ颊jiá,香xiānɡ尘chén没mò印yìn玉yù莲lián双shuānɡ。诗shī写xiě丹dān枫fēnɡ,韩hán女nǚ幽yōu怀huái流liú御yù水shuǐ;泪lèi弹tán斑bān竹zhú,舜shùn妃fēi遗yí憾hàn积jī湡yú江jiānɡ。

猜你喜欢

木子
Happy New Yearby Erick Ritchie
无独有偶 曲径通幽