APP下载

笠翁对韵(一)

2017-03-29

学生天地·小学低年级版 2017年1期
关键词:格律李渔读物

《笠翁对韵》是训练儿童作诗对句、掌握声韵格律的优秀启蒙读物。作者李渔,号笠翁,因此这本读物叫《笠翁对韵》。文中包罗天文、地理、花木、鸟兽、人物、器物等的虚实应对,声韵协调,琅琅上口,孩子们可从中得到语音、詞汇、修辞的训练。

天tiān对duì地dì,雨yǔ对duì风fēnɡ,大dà陆lù对duì长chánɡ空kōnɡ。山shān花huā对duì海hǎi树shù,赤chì日rì对duì苍cānɡ穹qiónɡ。雷léi隐yǐn隐yǐn,雾wù蒙ménɡ蒙ménɡ,日rì下xià对duì天tiān中zhōnɡ。风fēnɡ高ɡāo秋qiū月yuè白bái,雨yǔ霁jì晚wǎn霞xiá红hónɡ。牛niú女nǚ二èr星xīnɡ河hé左zuǒ右yòu,参shēn商shānɡ两liǎnɡ曜yào斗dǒu西xī东dōnɡ。十shí月yuè塞sài边biān,飒sà飒sà寒hán霜shuānɡ惊jīnɡ戍shù旅lǚ;三sān冬dōnɡ江jiānɡ上shànɡ,漫màn漫màn朔shuò雪xuě冷lěnɡ渔yú翁wēnɡ。

河hé对duì汉hàn,绿lǜ对duì红hónɡ,雨yǔ伯bó对duì雷léi公ɡōnɡ。烟yān楼lóu对duì雪xuě洞dònɡ,月yuè殿diàn对duì天tiān宫ɡōnɡ。云yún叆ài叇dài,日rì曈tónɡ曚ménɡ。腊là屐jī对duì渔yú篷pénɡ。过ɡuò天tiān星xīnɡ似sì箭jiàn,吐tǔ魄pò月yuè如rú弓ɡōnɡ。驿yì旅lǚ客kè逢fénɡ梅méi子zǐ雨yǔ,池chí亭tínɡ人rén挹yì藕ǒu花huā风fēnɡ。茅máo店diàn村cūn前qián,皓hào月yuè坠zhuì林lín鸡jī唱chànɡ韵yùn;板bǎn桥qiáo路lù上shànɡ,青qīnɡ霜shuānɡ锁suǒ道dào马mǎ行xínɡ踪zōnɡ。

猜你喜欢

格律李渔读物
有声读物发展中的版权挑战及应对
学学李渔的养生经
论中国新诗的音乐性
回忆之城,泪雨之城
张经建《当代格律诗词创作》
诗词“申遗”,进退两难的选择
嗜好可当药
数学阅读指南
美国有声读物市场:稳步持续增长
李渔的幽默观